en
hu
InfTars - Információs Társadalom
Full Article: Article is not yet uploaded. DOI: http://dx.doi.org/10.22503/inftars.VII.2007.1.2 Language: hu Author(s):  Juhász Lilla
Title: E-közigazgatás Európában Subtitle: fókuszban a közigazgatás racionalizálása és az állampolgár Abstract: A tanulmány az Európai Unió tagállamainak az elektronikus közigazgatással kapcsolatos politikájában zajló paradigmatikus változásokat vizsgálja. Szerzője az e-közigazgatás fejlődésének rövid történeti bemutatását követően az irányváltás meghatározó elemeit tárgyalja, elsősorban „az állampolgár az első” (citizen first) jelszó érvényesülésére és a közigazgatás egész gépezetének racionalizálására összpontosítva a figyelmét, majd a lehetséges forgatókönyveket a környezet, a bizalmi tőke és a kormányzati hatáskör tényezői mentén határozza meg. A cikk a magyar modell sajátos jegyeinek feltérképezésével zárul.

Title: E-government in Europe Subtitle: focussing on the citizen and on the rationalization of public administration Abstract: The paper discusses paradigmatic changes in the administration policy of the member states of the European Union, with special regard to e-government services. After reviewing past and present development of e-administration, the author examines decisive factors influencing the shift toward a more and more user-friendly approach and various mechanisms required for acting in the spirit of the slogan "citizen first". She focuses on the rationalization of the entire public administration system, and outlines possible blueprint scenarios, according to which priorities ate given to contextual factors, trustworthiness, and competence, respectively. In the concluding section of the paper, attention is given to specific features of the Hungarian model.
The publication of the Journal is supported by Budapest University of Technology and Economics.