en
hu
InfTars - Információs Társadalom
Full Article: Article is not yet uploaded. DOI: http://dx.doi.org/10.22503/inftars.VI.2006.2.9 Language: hu Author(s):  Molnár Dániel
Title: Információs technológiák a szociális felsőoktatásban Abstract: A tanulmány egy olyan kérdőíves vizsgálatról számol be, melynek válaszadói a szociális munkások képzésének tananyagában szereplő informatikai kurzusok oktatói közül kerültek ki. A kutatás a következő kérdésekre koncentrált: milyen a szociális képzésekbe bekerülő hallgatók informatikai felkészültségének értékelése; milyen típusú informatikai tárgyú kurzusok jelennek meg a tantervekben; hogyan illeszkednek az oktatott technológiák a gyakorlati elvárásokhoz; milyen a kurzusok szoftverellátottsága és intézményi infrastrukturális háttere; milyen súlyt helyeznek a képzés helyszínei az online megjelenésre.

Title: Information technologies in higher education of social workers Abstract: The paper gives an overview on the situation (in terms of ICT equipment) of courses dealing with information technology in the curricula for training social workers. The author summarizes the results of a survey done among faculty who teach ICT courses for would-be social workers. The survey was focussed on the following questions: how do faculty members assess their students’ knowledge in information technology; what type of courses are included in the curricula; how the technologies dealt with in the courses suit expectations; what is the provision of software and hardware (including infrastructure) like in the institutions; to what extent are requirements and course materials made available online.
The publication of the Journal is supported by Budapest University of Technology and Economics.