en
hu
InfTars - Információs Társadalom
Full Article: Article is not yet uploaded. DOI: http://dx.doi.org/10.22503/inftars.VI.2006.2.6 Language: hu Author(s):  Ferge Sándor
Title: Közösségi modellek az esélyegyenlőség szolgálatában Abstract: A tanulmány az információs és kommunikációs technológiák szerepét és hatását vizsgálja a gazdaság és a társadalom változásaiban. Rámutat, hogy az egyik legfontosabb jelenség az immaterializálódás, a hagyományosan materiális termékek és szolgáltatások „információs termékké” vagy „tudástermékké” válása. Ez a tény azonban a szerző állítása szerint egyre élesebb ellentétbe kerül a ma uralkodó termelési viszonyokkal. Az alapvetően kirekesztő piaci modell erősen korlátozza azokat a lehetőséget, amelyeket az elméletileg el nem fogyó tulajdonságú javak kínálnak. A közösségi alapú hozzáférés az oktatás, a kultúra, az egészség; a hivatali és a magánélet szinte minden területén megjelenő új termékekhez és szolgáltatásokhoz, illetve ezeknek a termékeknek és szolgáltatásoknak közösségi formákban történő előállítása sok-sok ember számára biztosíthat valódi esélyegyenlőséget a gyakorlatban is. Azt, hogy ez mennyire nem utópista elképzelés, hanem a mai valóság része, a szerző a „Koldus és királyfi” diafilmes (és egyéb) feldolgozásainak on-line és off-line hozzáférhetőségére felhozott szemléltető példákon keresztül mutatja be.

Title: Community models for equal opportunities Abstract: The paper analyzes the role and the impact of ICT on recent changes in society and in the economy. The author points out that one of the most important phenomena is immaterialization, that is, turning traditionally material products and services into „information products” or „knowledge products”. According to the author’s argument, this process is increasingly contradicting the relations of production prevailing today. The basically discriminating market model effectively restrains the utilization of goods which are, theoretically, non-additive. Community based access to new products and services appearing in nearly all fields of education, culture, health, and private life, and the production of these services and products in communal forms offer solutions to the problems of many people, actually ensuring equal opportunities. The paper justifies that this is not a Utopian dream but actual reality, by presenting an awakening story about the availability of a once-popular film-strip (and other versions) of „The Prince and the Pauper” in electronic and other formats.
The publication of the Journal is supported by Budapest University of Technology and Economics.