en
hu
InfTars - Információs Társadalom
Full Article: Article is not yet uploaded. DOI: http://dx.doi.org/10.22503/inftars.VI.2006.2.12 Language: hu Author(s):  Eranus Eliza  / Lengyel György  / Siklós Viktória
Title: A cserénfai kísérlet - két év múlva Abstract: A tanulmány szerzői 2003-ban és 2004-ben egy kísérlet során vizsgálták az IKT terjedésének hatásait egy kis faluban, Cserénfán. Számítógépeket és internet-hozzáférést biztosítottak kiválasztott helyi családok számára, azt vizsgálva, hogy milyen előnyei és hátrányai vannak az információs technológia intézményi és kapcsolatháló-alapú terjedésének. Mivel a faluban működött teleház, ennek forgalmát kívánták összevetni a baráti-szomszédsági hozzáférés gyakoriságával és természetével. Vizsgálták továbbá az IKT terjedésének a település lakosságának életkörülményeire közvetve gyakorolt társadalmi hatásait is, a közérzetüket jelző indikátorok alapján. 2005 októberében visszatértek a faluba és interjúk segítségével felmérték alanyaik életének és az internetről alkotott véleményének alakulását az eltelt idő alatt.

Title: The Cserénfa experiment - after two years' time Abstract: In the winter of 2003–2004 the authors of the paper launched an experiment to explore the impact of the diffusion of ICT in a small Hungarian village, Cserénfa. They installed computers and Internet access in the homes of selected local families to study the advantages (and possible draw-backs) of information technology services offered on a personal network basis and compare them to institutionalized services. As a „tele-cottage” had been established in the village in order to offer Internet access for the local community, they compared its effectiveness to that of private access. Based on indicators of general well-being, they also investigated indirect social impacts of both ways of ICT diffusion on the living conditions and general ways of life in the community. In October 2005 they returned to the village and surveyed, by means of interviews, how their subjects’ life and their opinion on the Internet had changed in the meantime.
The publication of the Journal is supported by Budapest University of Technology and Economics.