en
hu
InfTars - Információs Társadalom
Full Article: Article is not yet uploaded. DOI: http://dx.doi.org/10.22503/inftars.V.2005.4.8 Language: hu Author(s):  Mayer Erika
Title: Új típusú fogyasztóvédelem a felhasználók érdekében Abstract: A tanulmány a fogyasztóvédelemnek az Amerikai Egyesült Államokban és az Európai Unióban tetten érhető jogi és szervezeti változásain keresztül arra világít rá, hogy az új típusú technikák, az információs társadalom kihívásai mennyiben formálják át a fogyasztóvédelem hagyományos szemléletét, és hogy a normatív, állami irányítás helyett mennyire előtérbe kerül a piaci szereplőktől, a szolgáltatótól és a fogyasztótól független harmadik, civil szervezeti formában működő szereplő közvetítő, vitarendező szerepe. A hagyományos „végfelhasználó” mint fogyasztó kategóriája helyett az ennél szélesebb, adott esetben a szolgáltatási folyamat közbülső pontján helyet foglaló közvetítő szolgáltatót is magába foglaló „felhasználó” fogalmát kell az új típusú fogyasztóvédelem fókuszába helyezni. A minden korábbinál kiszolgáltatottabb helyzetben lévő felhasználó önmagában képtelen mindahhoz a szükséges információhoz hozzájutni, amivel tudatosan és megalapozottan hozhatná meg fogyasztói döntését, ezért folyamatos támogatásra van szüksége. A felhasználói tudatosság növeli a bizalmat is az új típusú szolgáltatások igénybevétele iránt, a felhasználói bizalom pedig alapvető sarokpontja az információs társadalomnak, és ezáltal a fejlődésnek is.

Title: Consumer protection renewed in the interests of users Abstract: Through introducing jural and organizational changes of consumer protection that can be experienced in the USA and in the European Union, this paper sheds light on how new technologies and the challenges of the information society are reshaping traditional approaches of consumer protection, and how the intermediary role of a third actor, operating as „party whips" in the form of civil organizations that are independent from both consumers and providers, is coming into the fore instead of normative state control. The category of the traditional „end-user' as a consumer is to be replaced in the focus of attention of a renewed policy of consumer protection by the broader category of „users", which, in many cases, includes come-between providers of services acting along the lines of provision as well. The consumers alone, being in a position as fallible as hardly ever seen before, are unable to make well-grounded and reasonable decisions, so they need continuous support. The awareness of consumers increases trust in new services, too, and users' trust is a basic cornerstone of the information society, and, therefore, of development.
The publication of the Journal is supported by Budapest University of Technology and Economics.