en
hu
InfTars - Információs Társadalom
Full Article: Article is not yet uploaded. DOI: http://dx.doi.org/10.22503/inftars.V.2005.4.3 Language: hu Author(s):  Rantane Terhi
Title: Az üzenet maga a médium Subtitle: Interjú Manuel Castells-szal Abstract: Terhi Rantanen, a Londoni Gazdaságtudományi és Politológiai Intézet (London School of Economics and Political Science, LSE) munkatársa és a Global Media and Communication című új szakfolyóirat alapító szerkesztője 2005 februárjában készített interjút Manuel Castells-szal a Katalóniai Nyílt Egyetemen, Barcelonában. Castells-t olyan tudósként mutatta be lapja olvasóinak, aki „az információ korának széles körben a legkiválóbbként elismert elemzője”, s akinek fő művét, „Az információ kora” című trilógiát Karl Marx és Max Weber műveivel szokták összemérni. Mélyen szántó megjegyzésekkel tűzdelt, érdekfeszítő beszélgetésük az alábbi főbb témákra terjedt ki: a hatalmi viszonyok és a kommunikációs technológia; Eco, Innis és McLuhan hatása; a hálózati modellek hatásai a kommunikációs modellekre; a hálózati társadalmak nem-nyugati modelljei. Castells a következőkkel zárta le az interjút: „A hatalomért folyó harc valójában az értelmünkért folyó küzdelem, az értelmünk pedig kommunikációs környezetben funkcionál. A kommunikáció – társadalmunk jellegéből fakadóan – a társadalomtudományok összességének a központi kutatási területévé vált.”

Title: The message is the medium Subtitle: An interview with Manuel Castells Abstract: Terhi Rantanen, a distinguished reader at the London School of Economics and Political Science, founding editor of Global Media and Communication interviewed Manuel Castells for her journal in February 2005, in his Barcelona office at the Open University of Catalonia. She introduced Castells as a scholar who is „widely considered the leading analyst of the information age" and whose magnum opus has been compared to the work of Karl Marx and Max Weber. Their exciting talk, interlarded with profound remarks, covered the following main topics: power relations and communications, the influence of Eco, Innis and McLuhan, the influence of network models on communications models, and non-Westem models of network societies. Castells concluded the interview by saying: „The struggle for power is a struggle for our minds, and our minds function in a communication environment. Communication, because of the kind of society we ate in, has become the cote field of social sciences at large."
The publication of the Journal is supported by Budapest University of Technology and Economics.