en
hu
InfTars - Információs Társadalom
Full Article: Article is not yet uploaded. DOI: http://dx.doi.org/10.22503/inftars.V.2005.3.9 Language: hu Author(s):  Holczer Márton
Title: A könyvkultúra mítoszától az információs társadalom víziójáig Subtitle: Michael Giesecke a kultúraváltásról Abstract: A recenzió Michael Giesecke „Von den Mythen der Buchkultur zu den Visionen der Informationsgesellschaft” című monográfiáját mutatja be, bepillantást kínálva az Erfurti Egyetem egyik kommunikációtudományi tanszékének munkájába is. A könyv jelentőségét a recenzió szerzője abban látja, hogy számot ad egy 500 éves kultúrtörténeti periódusról, és egyértelművé teszi: nem az európai út az egyetlen. Az európai könyvkultúrától kevéssé érintett gazdag kultúrák (Kína, Japán, India) a korszakváltás megvalósítása terén – befogadókészségüknek köszönhetően – talán versenyelőnyben is vannak Európával szemben. Az információs társadalom kultúrája felé mutató jelek alapján Giesecke a társadalomtudomány és a mindennapi kultúra gyökeres megváltozására számít, és meggyőzően érvel ennek várható bekövetkezése mellett. A recenzió igyekszik a könyvben tárgyalt kérdések elmélettörténeti hátterét is megvilágítani, mert Giesecke egyedi szemléletmódja és sokszor körkörös jellegű érvelése megnehezíti a mű ismertetését és összevetését más tudományos munkákkal.

Title: From the myth of book culture to the vision of the information society Subtitle: (How Michael Giesecke interprets cultural change) Abstract: This review introduces the treatise of Michael Giesecke, „ Von den Mythen der Buchkultur zu den Visionen der lnformationsgesellschaft", and provides insight into the research on communication at the University of Erfurt. The author sees the significance of Giesecke's treatise in discussing a 500 year period of cultural history, revealing that the European approach is not the sole method. Thanks to their receptiveness, the rich cultures of China, Japan, and India, which were not strongly influenced by the European book culture, may have some competitive advantage over Europe. Spotting several phenomena pointing to the culture of the information society, Giesecke expects a fundamental change in everyday culture as well as in social sciences, and he convincingly argues for the advent of that shift to a new era. Because Giesecke's unique approach and his often circular mode of argumentation makes the discourse difficult to follow, the author of the review also strives at illuminating the theoretical background of the issues discussed in the treatise.
The publication of the Journal is supported by Budapest University of Technology and Economics.