en
hu
InfTars - Információs Társadalom
Full Article: Article is not yet uploaded. DOI: http://dx.doi.org/10.22503/inftars.V.2005.1.7 Language: hu Author(s):  Ferge Sándor
Title: Közös jószág Abstract: Murphy törvénye szerint ami el tud romlani, az el is romlik. Ennek egyik folyománya az, hogy a bonyolult rendszerek nem működnek. (Persze Zymurgy ellentétele értelmében az egyszerű rendszerek sem működnek.) Az információs társadalom termékeinek és szolgáltatásainak (jószágainak) előállítási és alkalmazási folyamataiban sokszor azt tapasztaljuk, hogy „valami nem jól működik”. Ez nem csak a gépekre és a szoftverekre, hanem az információs rendszerekre és a fejlesztési programokra is igaz. Az írás arra keresi a választ, hogy ezeknek a rossz tapasztalatoknak mi az oka? Murphynek van igaza, és az információs társadalom fejlesztésére is teljesül Ginsberg teorémája, („1. Nem nyerhetsz; 2. Nem érhetsz el döntetlent; 3. Még a játékból sem szállhatsz ki.)”? Vagy ez esetben pusztán egy másik „törvény” érvényesül, amely szerint csak azok rendszerek működnek megfelelően, amelyeknek a működési modellje jól illeszkedik a működtetendő jószág tulajdonságainak? A cikk remélhetőleg meggyőző választ ad a kérdésre, és most kivételesen nem Rudnicki Nobel-díjas alapelve igazolódik, amely szerint: „Csak aki tökéletesen ért valamit, az tud mások számára érthetetlenül beszélni róla.”

Title: Common „stuff” Abstract: According to Murphy's law, if something can go wrong, it will. Consequently, complex systems do not work. (Zimurgy, of course, argues that even simple systems do not work, either.) As regards production and application processes of the „stuff characteristic of the information society, we often experience that „something does not work well". This is true not only for hardware and software but for information systems and development projects as well. The author of this paper seeks some explanation to these phenomena. He asks whether Murphy is right, and, concerning information society, we should keep in mind Ginsberg's theorem: „First, you can't win; second, you can't draw the game; third, you can't quit")? Or is it possible that in this case just another law is in effect, according to which only those systems do work well whose models suit the attributes of the „stuff to be operated. (The author hopes he has presented a convincig answer to this question, and Rudnicky's Nobel principle does not apply to his paper: „Only the ones that understand something perfectly can speak about it absolutely incomprehensibly."
The publication of the Journal is supported by Budapest University of Technology and Economics.