Full Article: [pdf] DOI: https://doi.org/10.22503/inftars.IX.2009.2.5 Language: hu Author(s):  Budai Balázs
Title: Az e-közigazgatás elmélete Subtitle: axiomatikus megközelítésben Abstract: A közigazgatás átalakulása elképzelhetetlen tudományos háttér, módszertan és eszköztár nélkül. A tanulmány arra vállalkozik, hogy axiomatikus megközelítésben mutassa be a közigazgatási modernizáció fősodrának számító e-közigazgatás szakterületének főbb pilléreit, segédtudományait és azok bejárási irányát. Számba veszi a szakirodalom diskurzusát, fogalmi hátterét, végül bevezeti a paradigma-diffúzió fogalmát a közigazgatásban tapasztalható jelenségek leírására.

Title: E-government theory Subtitle: an axiomatic approach Abstract: The transformation of public administration can't be realized without scientific background, methodology and appropriate tools. This paper presents an axiomatic approach to e-governmerit, the mainstream trend in modernizing public administration. The author outlines the main pillars, border-line sciences and directions of research in the field. Reviews the main lines of on-going theoretical discourse, the background of relevant ideas, and coins the term „paradigm-diffusion" to describe recent phenomena in public administration.
The publication of the Journal is supported by Budapest University of Technology and Economics.