Full Article: [pdf] DOI: https://doi.org/10.22503/inftars.IX.2009.2.2 Language: hu Author(s):  Z. Karvalics László
Title: A tudás termelése és elosztása az Egyesült Államokban Subtitle: Fritz Machlup újraértékelése az információs társadalom elmélettörténetében Abstract: Az információs társadalom elmélettörténeti kezdeteinek keresésekor mindenki szinte egyöntetűen Fritz Machlupra (1902-1983), a Princeton Egyetem osztrák származású közgazdász professzorára, illetve „A tudás termelése és elosztása az Egyesült Államokban” (The Production and Distribution of Knowledge in the United States) címmel 1962-ben megjelent nevezetes könyvére szavaz, annak ellenére, hogy Machlup nem használja az „információs társadalom” kifejezést, sőt annak egyetlen szinonimáját sem, és tárgyának is egészen mást tekint: nevezetesen a „tudásipart” (knowledge industry). A tanulmány nagy felbontásban mutatja be a művet, hogy megfogalmazhasson egy határozott javaslatot: Minden egyéb irányú érdeme ellenére, ideje volna Fritz Machlupot „kiemelni” az információs társadalom elmélettörténeti hagyományának fősodrából, és valódi érdemei szerint méltatni, annak a két másik irodalmi hagyománynak a részeként, ahol viszont kétségkívül iránymutatót alkotott.

Title: The Production and Distribution of Knowledge in the United States Subtitle: Fritz Machlup reassessed in the conceptual history of the information society Abstract: When searching for the origins of information society studies, it is common to assign the merit of laying the grounds in this field to Fritz Machlup (1902-1983), an Austrian born Princeton University professor of economy, and to his pivotal book published in 1962 (The Production and Distribution of Knowledge in the United States). However, it is more than strange that Machlup does not use either the term „information society" or any single synonym of that. Instead, he focusses throughout his book on a totally different concept: the knowledge industry. This paper is consistently zooming in on the details of his groundbreaking work in order to „deconstruct" Machlup's image as that of a „founding father", well-established by now in „mainstream" historiography of the information society. The author suggests that it is time to reconsider his contribution to this specific field, and to find his due and well-earned position in those two narratives in which his work undoubtledly originated authentic traditions.
The publication of the Journal is supported by Budapest University of Technology and Economics.