Full Article: [pdf] DOI: https://doi.org/10.22503/inftars.IV.2004.2.1 Language: hu Author(s):  Molnár Szilárd  / Z. Karvalics László
Title: Közigazgatás az Internet korában Subtitle: az e-kormányzat kutatói szemmel Abstract: A közigazgatás napjainkban folyó modernizációjának egyik legfontosabbá vált tétele: a kormányzati és közigazgatási munka elektronizációja nem a fejlesztés önmagáén való célja, hanem a modem társadalom és a szolgáltató állam kialakításának egyik hatékony eszköze. Ma már egyre ritkábban hangsúlyozzuk az „elektronikus" jelzőt, helyette inkább azok a folyamatok és alkalmazások kerülnek előtérbe, amelyek egyaránt hatékonyabbá tudják tenni a közigazgatás ügyféloldali (front office) és szolgáltató-oldali (back office) működését - miközben szemléletté, kiinduló elvekké „oldják" magukat az alapfunkciókat. Az e-kormányzat az információs társadalom hazai fejlesztésében érzékelhető akadozás ellenére nálunk is elért, vagy hamarosan el fog érni a push és a puli modell közötti szakaszba, tehát mi is a paradigmaváltás, a nekirugaszkodás előtt állunk. Az Elektronikus Kormányzati Központ 2003-as stratégiája a korábban bemutatott elvek és megfontolások alapján született meg, ám arról, hogy az e-kormányzat ügye a következő években Magyarországon milyen irányba fordul, egyelőre még csak becsléseket tehetünk. Ennek megfelelően a szerzőpáros az e-kormányzat nemzetközi áttekintését négy izgalmas forgatókönyv felvázolásával zárja.

Title: Public administration in the era of the Internet Subtitle: e-governance from a research perspective Abstract: One of the basic propositions of updating public administration presently going on is that electronization of governmental services is not an end of development perse but rather effective means for shaping the modern state as service provider. The attribute „electronic" is getting less and less emphasized, and those processes and applications come to be stressed that are capable of making both front office and back office operations more efficient, while „dissolving" the basic functions themselves into guiding fundamental principles of a citizen-friendly general approach. E-governance, despite some palpable flagging in the development of the information society, in Hungary has also evolved - or will soon evolve - into the stage between the push and the pull models, which means that we are also about to take off, ready to launch a shift of paradigm. The Hungarian e-governance strategy 2003 has been elaborated on the basis of previously introduced considerations, however, which path e-governance will take can only be estimated. Accordingly, at the end of their paper reviewing the international landscape of e-governance, the authors offer four thrilling and challenging scenarios of further development.
The publication of the Journal is supported by Budapest University of Technology and Economics.