Full Article: [pdf] DOI: https://doi.org/10.22503/inftars.IV.2004.1.5 Language: hu Author(s):  Kiss Balázs
Title: Az Internet politikatudományi diskurzusai Abstract: A szerző röviden összefoglalja, hogy a politikatudomány hogyan próbál megfelelni az Internet gyors elterjedésének tényével. A kérdést elméletileg és az intézményrendszer szempontjából is vizsgálja, mivel a szaktudomány tárgyához az adott esetben nemcsak a témára vonatkozó gondolatok, hanem az érintett intézmények is hozzátartoznak. Kiss Balázs itt közölt tanulmányában csupán arra szorítkozik, hogy a szakirodalom alapján bemutasson néhány olyan, az Internettel kapcsolatban végzett tudományos vizsgálatot, amelyek a politikatudomány terrénumához sorolhatók.

Title: Discourses of the Internet in political science Abstract: The author summarizes the struggles of political science to catch up with the fact of the Interner's rapid emergence and proliferation, approaching the issues from both the theoretical and the institutional side. Science is not just a collection of clever ideas but also an institutional structure. In his study, Balázs Kiss restricts himself to presenting, based on relevant professional literature, several scientific efforts that one way or another belong to the sphere of political science, and touch upon the Internet as well.
The publication of the Journal is supported by Budapest University of Technology and Economics.