Full Article: [pdf] DOI: https://doi.org/10.22503/inftars.IV.2004.1.2 Language: hu Author(s):  Bódi Zoltán
Title: A szóbeliség kifejeződése az internetes kommunikációban Abstract: Az Interneten megjelenő szövegek – az írásbeliség megjelenése óta fennálló természetes igények kielégítésére törekedve – egyre inkább multimediális jelleget öltenek. A vizuális elemekre is alkalmazható hiperlinkek segítségével a multimediális kommunikátumok egységes szerkezetbe tagolódnak a világhálón. Mindez a Gutenberg-galaxist felváltó poszt-literalitás jelenségeként értékelhető. Az Interneten folyó kommunikáció gyorsaságával, szerkesztetlen párbeszédstruktúrájával és sajátosan alkalmazott szimbólumaival a spontán szóbeli diskurzushoz közelít. Ez utóbbiakat a tanulmány szerzője online kérdőíves módszerrel vizsgálta a hazai felhasználók körében, s az eredmények alapján részletesen elemzi az úgynevezett mosolykódok különféle alkalmazási módjait.

Title: Towards oriality in communication over the Internet Abstract: Ever since the emergence of written communication there has been a natural desire for utilizing multimedia tools, which gained further momentum on the Internet. Messages communicated over the World Wide Web, thanks to their suitable nature for multimedial presentation, are assuming a uniform structure. All this is a phenomenon of the new literacy displacing the Gutenberg galaxy. Interactive texts on the Internet, with their speed, unstructured dialogues, and specific symbols and signs, approximate the spontaneous verbal forms of direct human communication. As regards the latter, the author presents a detailed, in-depth analysis of the usage of the so-called smiley code, as surveyed among Hungarian Internet-users.
The publication of the Journal is supported by Budapest University of Technology and Economics.