Full Article: [pdf] DOI: https://doi.org/10.22503/inftars.IV.2004.1.1 Language: hu Author(s):  Dányi Endre  / Dessewffy Tibor  / Galácz Anna  / Ságvári Bence
Title: Információs társadalom, Internet, szociológia Abstract: A szociológia hagyományos eszköztára csak nehézkesen tudott lépést tartani az információs társadalom jelenségeivel, s ezért részben elvesztette korábbi domináns szerepét a társadalmi változásokat leíró és magyarázó tudományok között. Ez a tanulmány összefoglalja az ebben a témakörben elért fontosabb elméleti eredményeket, amelyek újszerűségük folytán képesek voltak „vérátömlesztést” adni a szociológiának. Az 1990-es évek közepétől az Internet társadalmi hatásait vizsgáló kutatások elsősorban a digitális megosztottság, a társadalmi elszigetelődés, a hatékonyság és az ellenőrzés kérdéseivel, valamint a világháló használatának politikai és kulturális vetületeivel foglalkoztak. A tanulmány kitér az Internet mint kutatási infrastruktúra módszertani kérdéseire is. A szerzők röviden bemutatják a hálózati kultúra elemzésének szerepét a társadalompolitikai célok megvalósításában.

Title: Information society, the Internet, and sociology Abstract: Due to its traditional toolset proving cumbersome and inadequate for keeping abreast with the phenomena of the emerging information society, sociology has, in part, lost its earlier dominant role among the sciences that describe today's societal changes. In their study, the authors summarize major recent theoretical results regarding the information society that, due to their novelty, were capable of providing the required "blood transfusion" to sociology. Since the nineties research efforts specifically dealing with the effects of the Internet have primarily been concentrated on the issues of digital inequalities, societal isolation and control. Moreover, political aspects of concentrating information and cultural effects of the Net have been examined. The authors also discuss briefly the methodological questions raised by the Internet as new research infrastructure, and bring forward examples to demonstrate the Internet's sociological role in achieving political aims.
The publication of the Journal is supported by Budapest University of Technology and Economics.