en
hu
InfTars - Információs Társadalom
Full Article: [pdf] DOI: http://dx.doi.org/10.22503/inftars.III.2003.3-4.8 Language: hu Author(s):  Sükösd Miklós
Title: Totális medialitás és ökocídium Subtitle: Mediatizáció és fogyasztói társadalom: ökológiai médiakritika Abstract: A tanulmány szerint a mai nyugati társadalmak mediatizációja hozzájárul az ökológiai válság elmélyüléséhez, vagyis a két folyamat közvetett oksági kapcsolatban áll egymással. A szerző hét érvet fejt ki a hipotézisének bizonyítására: 1) A médiahasználatra fordított idő növekszik az időmérlegekben; 2) a médiaélmények egyre jelentősebbek a társadalmi identitás alkotásában; 3-4) a fősodrú média napirendjén és a médianarratívákban kevéssé szerepel releváns módon szerepel a természeti környezet témája; 5) a fősodrú média a természetromboló fogyasztást generáló reklám és marketingkommunikáció terepe; 6) a nyugati emberiség a természeti környezettől fokozatosan a digitális univerzum szimbolikus környezetébe vándorol, s így viszonylag kevéssé érzékeli az ökológiai válságot; 7) a média saját téridőt (genius anti-loci) használ, amely szembenáll a fizikai és biológiai (élő)hely jelentőségével és jelentésteliségével (genius loci).

Title: Total media and ecocide Subtitle: Mediatization and consumer society: an ecological critique of the information society Abstract: This article argues that mediatization of western societies contributes to the ecological crisis, i.e., there exists an indirect causal relationship between the two processes. The hypothesis is supported by seven arguments concerning 1) the growing amount of time spent with media use; 2) the increasing importance of mediated experiences in the formation of social identities; 3-4) the fact that relevant representation of the natural environment is scarce in the mainstream media agenda and media narratives; 5) mainstream media that serves advertising and marketing communication which in turn generate consumption with adverse effects on the environment; 6) a historical trend that offers ever more encompassing communications media, i.e., a digital environment which makes it hard to experience real effects of the ecological crisis; 7) mediated time and space (genius anti-loci) that lack a sense of the local meanings and relevance of the physical place and related ecological habitat (genius loci).
The publication of the Journal is supported by Budapest University of Technology and Economics.