en
hu
InfTars - Információs Társadalom
Full Article: [pdf] DOI: http://dx.doi.org/10.22503/inftars.III.2003.3-4.7 Language: hu Author(s):  Szabó Gabriella
Title: A hatalom elektronikus arca Subtitle: a nők és a férfiak eltérő IKT használati kultúrája Abstract: A tanulmány a nőket érintő digitális megosztottság meglétét bizonyítja a magyar társadalomban, empirikus adatok és elméleti megfontolások alapján. A szerző a magyarországinál jóval fejlettebb Internet-kultúrával rendelkező európai országok adatait citálva határozottan cáfolja azt az állítást, hogy „az idő mindent megold”. A nőket érintő digitális megosztottság okairól és megnyilvánulásairól világszerte – globális (ENSZ), regionális (EU) és helyi szinteken egyaránt – élénk tudományos diskurzus folyik, különféle teoretikus megközelítések szellemében, ez azonban a magyar közgondolkodást mindeddig szinte érintetlenül hagyta. A tanulmány nem titkolt célja, hogy rávilágítson az IKT eszközök nemi alapon eltérő használatának gazdasági és politikai relevanciájára. A küszöbön álló csatlakozás az Európai Unióhoz feladatokat jelöl ki a magyar kormányzat számára a nemek közötti esélyegyenlőség megteremtése terén az információs társadalomban. A nemek közötti digitális megosztottság okainak felismeréséhez, a jelenség értelmezéséhez és a célravezető stratégiák pontos körvonalazásához további kutatásokra, teoretikus és konkrét szakmai vitákra van szükség.

Title: The electronic face of power Subtitle: discordant ICT culture of man and woman Abstract: On the basis of both empirical findings and theoretical considerations concerning women's skills in dealing with computers, the paper demonstrates the existence of a digital divide between men and women in the Hungarian society. Quoting data from European countries with much more developed ICT culture, the author definitely contradicts the maxim that "time solves all problems". Vigorous discussion is going on at global (UN), regional (EU), and local levels about the causes and manifestations of the digital divide. It seems, however, that this has affected neither Hungarian scholars, nor decision-makers, as yet. The author's undisguised objective is to highlight the political and economic consequences of gender-based unequalities in the utilization of digital resources. Joining the European Union pinpoints urgent tasks for the Hungarian government to do away with all discrimination in the information society. In order to reveal the causes of the digital divide, to analyze and properly interpret the phenomenon, and to determine effective strategies for the solution, further theoretical discussion, research, and practical action of responsible professionals are needed.
The publication of the Journal is supported by Budapest University of Technology and Economics.