en
hu
InfTars - Információs Társadalom
Full Article: [pdf] DOI: http://dx.doi.org/10.22503/inftars.III.2003.2.5 Language: hu Author(s):  Komenczi Bertalan
Title: Az igazgatók szerepe a tanulási környezet informatizált fejlesztésében Abstract: A tanulmány korábbi felmérések eredményeit foglalja össze. A szerző és munkatársai olyan iskolákban gyűjtötték össze az intézményvezetők és a tanárok vélekedéseit, ahol a legkorábban kezdték el a tanulási környezet "informatizált" fejlesztését és jelentős előrelépéseket tettek az IKT implementációjában. Azt vizsgálták, hogy milyen tipikus helyzetértékelések, illetve jövőképek lelhetők fel az iskolák informatizálásának a helyi kulcsszereplői körében, és ezeknek a szakembereknek a munkáját milyen iskolafejlesztési elképzelések, milyen célok és jövőképek jellemzik. A kutatás eredményeit összegezve egy olyan, folyamatban lévő, decentralizált iskolafejlesztés pillanatképét mutatják be, ami arról tanúskodik, hogy az információs és kommunikációs eszközöket a tanulási környezet modernizálásában élenjáró iskolák vezetői alapvető fontosságúnak tartják. Ez jelentős lokális innovációs potenciált jelent, amire a központi, kormányzati és szakágazati fejlesztések támaszkodhatnak.

Title: The role of school principals in developing "informatized" learning environments Abstract: This paper summarizes the results of a series of interviews and questionnaire surveys done to collect the opinions of leaders and teachers of schools that were among the first to deliberately develop "informatized" learning environments and made significant progress in the implementation of ICT. It was examined how respondents assessed current learning conditions, and what goals, aims, and images of the future characterize the work of individuals playing a key role in the introduction of ICT in the schools. In summary, a "snapshot" picture is presented of locally initiated, decentralized ongoing school development programs led by those who regard the establishment of ICT as fundamental means in the modernization of school learning environments. Progressive management represents a significant local potential for innovation, which can be utilized as a firm basis for central professional development projects financed by the government.
The publication of the Journal is supported by Budapest University of Technology and Economics.