en
hu
InfTars - Információs Társadalom
Full Article: [pdf] DOI: http://dx.doi.org/10.22503/inftars.III.2003.2.2 Language: hu Author(s):  Kárpáti Andrea
Title: A tudásalapú társadalom pedagógiája és a számítógéppel segített tanulás Abstract: Ez a tanulmány az oktatási informatika fejlődésében a tömeges gépbeszerzéseket és a nagy arányú digitális taneszköz-fejlesztési programokat követő harmadik korszak néhány fontos irányzatát mutatja be, az oktatásra és a tanárképzésre koncentrálva. A bevezetőben a szerző nemzetközi iskolavizsgálatok alapján körvonalazza, hogyan modellezhető az informatikai eszközökkel gazdagított iskolai tanulási környezet jövőbeli fejlődése. Ezután a közoktatás egyik régóta megoldatlan problémája, a társadalmi esélyegyenlőtlenség kiküszöbölését célzó informatikai projekteket mutatja be, majd az oktatási eredményesség-vizsgálatokban keresi a választ arra az informatikai kultúra iskolai jövőjét meghatározó kérdésre, hogy valóban hatékonyabban, vagy "csak" élvezetesebben tanulnak-e a diákok informatikai környezetben. A tanulmány néhány- az oktatási informatika fejlesztése terén jelentős eredményeket felmutató- európai ország jelenleg folyó nagy állami projektjeinek bemutatásával és a fejlődési irányok felvázolásával zárul.

Title: Education in the knowledge based society and computer assisted learning Abstract: This paper deals with some important trends observed in the period following the third phase of the penetration of information technology into education, when large scale equipment acquisition and some considerable development of digital instructional media have already been done, namely, concentration on instruction itself and on teacher training. In the introduction, based on international school research projects, it is demonstrated how the future development of school learning environments enriched by ICT can be modeled. In the next section one of the longstanding, unsolved problems of public education, viz. the elimination of chance inequalities stemming from social background differences is addressed, through several ICT projects implemented by the OECD and various agencies. Then, based on the analysis of recent findings of international research programs in learning performance testing, answers ate sought to the question of decisive influence on the future of a new information culture in schools whether studying in an environment infiltrated with information technology is indeed more effective or "only" more enjoyable. The paper concludes with a brief overview of some major state projects currently underway in several European countries that are acknowledged as representing the cutting edge in the field of ICT in education, thus outlining the trends of further development to be expected.
The publication of the Journal is supported by Budapest University of Technology and Economics.