Full Article: [pdf] DOI: https://doi.org/10.22503/inftars.III.2003.1.9 Language: hu Author(s):  Szalavetz Andrea
Title: „Szép új világ” a feldolgozóiparban Subtitle: Kocsis Éva-Szabó Katalin: Személyes tömegtermelés. Digitális paradicsom, vagy falanszter?

Title: "Brave new world" in the processing industry Subtitle: Eva Kocsis and Katalin Szabó: Personalized mass production. Digital paradise or phalanstery?
The publication of the Journal is supported by Budapest University of Technology and Economics.