Full Article: [pdf] DOI: https://doi.org/10.22503/inftars.III.2003.1.2 Language: hu Author(s):  Major Iván
Title: Az infokommunikációs szektor nemzetközi válsága Subtitle: egy intézményi megközelítés Abstract: Az írás, az infokommunikációs piac tartós zavarait a szokásos, pénzpiaci magyarázatoktól eltérő megközelítésben, a piaci intézmények, a kialakuló piaci szerkezetek működési zavarainak, illetve a „kormányzati hibák” elemzése révén igyekszik magyarázni. Kiinduló hipotézise a következő: az 1990-es évek közepétől az Amerikai Egyesült Államokban és Nyugat-Európában – majd azt gyorsan követve Kelet-Közép-Európában – zajló piac-liberalizálás nem az „ösztönző szabályozás”, hanem sokkal inkább az „elrettentő szabályozás” elveit követi. Miközben a piacszabályozás a vállalatokat az egyenlő versenyfeltételek szempontjai szerint igyekszik kezelni, egyre inkább az egyenlősdi irányába hajtja a piacokat. Ennek következménye, hogy a vállalatok nem is „játszhatnak” más játékot, mint a monopolisztikus versenyt. A monopolisztikus verseny pedig szinte automatikusan leszorítja jövedelmezőségüket és így fejlesztési- forrás teremtő képességüket.

Title: International crisis in the information and communication sector Subtitle: an institutional approach Abstract: Unlike the usual financial approaches, this study tries to find an explanation for the long-lasting problems of the info-communication market by looking into the institutional and structural defects of the emerging market, along with analysing governmental defaults. Its underlying hypothesis is the following: it is not the principles of 'stimulating regulation' but rather those of deterrent regulation' that have been complied with during the market liberalization which took place from the middle of the 1990s first in the USA and Western Europe, and soon after that in the Central-East European region. While companies fall under equal terms of competition, market regulation is driving the markets towards egalitarianism. Consequently, companies cannot 'play' any other game than that of monopolistic competition, which is, almost automatically, forcing down their profits and thus their capacities to create resources for development as well.
The publication of the Journal is supported by Budapest University of Technology and Economics.