en
hu
InfTars - Információs Társadalom
Full Article: [pdf] DOI: http://dx.doi.org/10.22503/inftars.II.2002.4.7 Language: hu Author(s):  Talbott Steve
Title: Technológia, elidegenedés és szabadság Abstract: A tudomány és a technika, miközben olyan közvetítő, amely rendkívüli mértékben megnöveli az emberi megismerés és cselekvés hatékonyságát, egyszersmind ellehetetleníti ember és világa egységének megélését. Vajon lehetséges-e egy új szintézis: cikkében Talbott erre a kérdésre ad végső soron optimista választ. Közelítésmódja éppúgy, mint végkövetkeztetése vitára jó alapot kínál – a kapcsolódó három cikk szerzőjének is.

Title: Technology, Alienation, and Freedom
The publication of the Journal is supported by Budapest University of Technology and Economics.