en
hu
InfTars - Információs Társadalom
Full Article: [pdf] DOI: http://dx.doi.org/10.22503/inftars.II.2002.4.4 Language: hu Author(s):  Molnár Szilárd
Title: A digitális megosztottság értelmezési kerete Abstract: A digitális megosztottság fogalmát ma már sokan használják, ám sokszor még e területen járatos kutatók sem ugyanazt értik alatta. A tanulmány szerzője egységes keretbe rendezi a témakör főbb fogalmait és jelenségeit, oly módon, hogy a technológiai újítások társadalmi diffúziójának elmélete alapján sorra veszi, hogy az infokommunikációs eszközök terjedésének különböző fázisaiban hogyan változik a digitális megosztottság tartalma, kutatásának tárgya, diskurzusának fókuszpontja.

Title: The digital divide and its interpretations
The publication of the Journal is supported by Budapest University of Technology and Economics.