Full Article: [pdf] DOI: https://doi.org/10.22503/inftars.I.2001.1.6 Language: hu Author(s):  Molnár Szilárd
Title: A társadalmi kapcsolatok csoportszintű tőkéjének csökkenése az információs társadalomban? Abstract: A tanulmány arra tesz kísérletet, hogy a társadalmi tőke fogalmának alapos áttekintése után felsorakoztassa azokat a kutatási eredményeket, és érveket, amelyek azt mutatják be, hogy az elektronikus hálózatokon keresztüli kommunikáció elősegítheti a társadalmi tőke egyes elemeinek felhalmozását, generálását. Amellett foglal állást, hogy az Internet használata ugyan közvetett módon, de kedvező hatással van az egyének kommunikációs kompetenciájának erősödésére, a “közösségi elkötelezettség” attitűdjének, valamint a “részvételi tőke” erősödésére. Mindez nagyban elősegítheti az utóbbi évtizedekben hanyatlásnak induló kisközösségi szerveződések, a civil társadalom fennmaradását, erősödését.

Title: The crisis of group capital in information society and social relations
The publication of the Journal is supported by Budapest University of Technology and Economics.