Full Article: [pdf] DOI: https://doi.org/10.22503/inftars.I.2001.1.4 Language: hu Author(s):  Serge Proulx
Title: Az információs eszközök társadalmi konstrukciója Subtitle: Összetevők a felhasználások néprajzához Abstract: A szerző konstruktivista megközelítésében a technikai - s így az informatikai - eszközök nincsenek meghatározott formában, a priori megkonstruálva, hanem magukon hordozzák azon társadalmi viszonyok lenyomatát, amelyekbe használatuk során kerülnek. A használat etnográfiájának tanulmányozása a kulcs a társadalmi konstrukciós folyamat - beleértve az újítást is - megértéséhez.

Title: La construction sociale des objets informationnels Subtitle: matériaux pour une ethnographie des usages
The publication of the Journal is supported by Budapest University of Technology and Economics.