Full Article: [pdf] DOI: https://doi.org/10.22503/inftars.I.2001.1.3 Language: hu Author(s):  Agre Philip E.
Title: Új európai kutatások az információs társadalomról Abstract: A szerző kísérletet tett arra, hogy egy, a legújabb európai kutatásokat felölelő, jegyzetekkel is ellátott bibliográfiát állítson össze. A rövid könyvismertetők előtt az európai és az amerikai információs társadalommal kapcsolatos kutatások ellentmondásainak és eredményeinek rövid összefoglalása olvasható. A kritikai igényű írás rávilágít az eltérő kutatási módszerek hiányosságaira, illetve szembeállítja az amerikaiak és az európaiak módszertanát, hozzáállását és eredményességét az információs társadalommal kapcsolatos kutatásokban.

Title: New European Research on the Information Society
The publication of the Journal is supported by Budapest University of Technology and Economics.