Full Article: [pdf] DOI: https://doi.org/10.22503/inftars.I.2001.1.2 Language: hu Author(s):  Z. Karvalics László
Title: Bevezető az információs társadalom tudománytörténetéhez Abstract: A lap főszerkesztője az információs társadalom majdani tudománytörténetéhez készített rendszerező előhangot. Felvázolja azt a háromdimenziós teret (a vizsgált Tárgyakkal, a megközelítés-módok Tengelyeivel és az ezekhez szükséges Tudományokkal), amelyben az információs társadalom három narratívája formálódik. Végül – régi adósságot törlesztve – az információs társadalom fogalomtörténetének kezdeteit keresve Japánba vezet, első nagyhatású teoretikusaként pedig Tadao Umesao portréját rajzolja meg.

Title: Introduction to the history of information society as a science / a new discipline
The publication of the Journal is supported by Budapest University of Technology and Economics.