Articles View

ID 762
Authors VAJDA Kinga
Title Az idős generáció és az infokommunikáció kapcsolata az idősek nappali ellátásában
Title (translation) The connection between older generation and information communication in elderly day care
Subtitle Szociális szolgáltatásfejlesztési és prevenciós perspektívák egy hazai kutatás tükrében
Subtitle (translation) Perspectives of social service development and prevention in the light of a Hungarian research
Keywords demográfiai idősödés, idősek nappali ellátása, szociális alapszolgáltatások, IKT és aktív idősödés
Keywords (translation) population ageing, day care for the elderly, basic social services for the elderly, ICT and active ageing
Issue 2020/3
DOI https://doi.org/10.22503/inftars.XX.2020.3.5
Abstract Az idős népesség és az infokommunikációs (IKT) eszközök, lehetőségek közötti kapcsolat kutatói, törvényalkotói szempontból is egyre jelentősebb érdeklődést vált ki. Segítségével a meredeken emelkedő igények kielégítése egyszerűbbé válhat, a túlterhelt ellátórendszerek némiképp felszabadulhatnak. A kutatás kérdőíves adatfelvétele alapján a vizsgált idős populáció 1/3-ának rendelkezésére áll és használja is a számítógép és internet adta lehetőségeket, azonban jelentős azon idősek csoportja, akik anyagi okokból nem férnek hozzá e lehetőséghez. Az anyagiak mellett a régiós hovatartozás, családi állapot és az iskolai végzettség változókkal fennálló, közepes erősségű kapcsolat jellemezte leginkább az IKT eme formájával való kapcsolatot. Ezen eszközök biztosítása és a hozzájuk kapcsolódó tudás elsajátításának támogatása olyan speciális helyzetekre való válaszok esetében is hatékonyan működhetne, mint a 2020 első félévében berobbant COVID–19-világjárvány.
Abstract (translation) From researchers’ and legislators’ perspective the relationship between the elderly population and ICT tools is eliciting higher and higher interest. With its support the rapidly rising needs could be easier gratify, the overladen systems (health, social) could somewhat release. Based on the quantitative part of the survey, 1/3 of the observed elderly population possesses and uses the opportunities given by computer or internet. Unfortunately, significant amount of the elderly population cannot afford the access to computer or internet use. Besides financial reason, there is a moderate connection between regional affiliation, family status and educational attainment and computer/ internet possession. To support provision of these devices/internet and the knowledge of using them could function effectively in those special situations like COVID-19 worldwide epidemic.
Language Hungarian
Pages 71-91
Column Tanulmányok