Articles View

ID 739
Authors BÉKÉSI Zsolt, KOVÁCS Klára
Title Az e-sportolók csoportjellemzőinek feltárása
Title (translation) The exploration of the group characteristics of esport players
Subtitle
Subtitle (translation)
Keywords e-sport, gamer, szubkultúra, nevelésszociológia, oktatás
Keywords (translation) esport, gamer, subculture, sociology of education, education
Issue 2020/1
DOI https://doi.org/10.22503/inftars.XX.2020.1.2
Abstract Az e-sport több évtizedes fejlődést követően a 2000-es évek elején jelent meg, és azóta is rendületlenül terjeszkedik egyre szélesebb társadalmi rétegeket érintve. Első ránézésre az információs társadalom egy szubkultúrájáról van szó. A tanulmány leginkább ezt a feltételezést hivatott górcső alá venni az e-sportolók alapvető csoportjellemzőinek feltárásával. A vizsgálat azért különösen fontos, mert az e-sport a társadalom egészét tekintve még mindig kevésbé ismert és meg nem értett tevékenységnek számít. Az eredmények nem csupán az oktatás modernizálásának és hatékonyabbá tételének törekvését segíthetik elő, de érthetőbbé tehetik ezt a digitális mozgalmat az azt kevésbé vagy egyáltalán nem ismerők számára
Abstract (translation) Esport entered the stage as a social phenomenon in its organized form in the beginning of the 2000s after a longer period of self-development. Since then, it has been spreading in society in various ways. At first glance, it might seem to be a subculture of the information society. The purpose of this study is to examine the assumption above and to explore the basic group characteristics of esport players. The subcultural aspect of this research is also essential since esport is not widely known and recognized social activity. Explorative research may help outsiders understand the importance and relevance of esports. Furthermore, the gathered data can help in the modernization of certain fields of education.
Language Hungarian
Pages 29-49
Column