Articles View

ID 723
Authors WEBSTER Frank
Title Információ és az információs társadalom fogalma
Title (translation) Information and the idea of an information society
Subtitle
Subtitle (translation)
Keywords információs társadalom, információ, az információs társadalom elméletei
Keywords (translation) information society, information, theories of information society
Issue 2007/4
DOI https://doi.org/10.22503/inftars.VII.2007.4.1
Abstract Az itt közölt tanulmány a szerző "Az információs társadalom elméletei" című, 1997-ben megjelent kötetének 2. fejezete (Theories of the Information Society, London, Routledge). A szerző fő célja itt a következő kérdések felvetése: Amikor az emberek "információs társadalomról" beszélnek, vajon mit értenek ez alatt? Milyen kritériumokat nyújtanak ahhoz, hogy az "információs társadalmat" megkülönböztethessük más típusoktól? Az "információs társadalom" meghatározásai között analitikailag ötféle definíciót lehet megkülönböztetni, amelyek mindegyike kritériumokat tartalmaz annak azonosítására, ami új. Ezek a következő típusokba sorolhatók: technológiai, gazdasági, foglalkoztatási, térszemléletű és kulturális meghatározások. A fejezet második részében a szerző magának az "információnak" a különféle értelmezéseit elemzi, hangsúlyozva, hogy sohasem szabad lemondanunk az információ jelentését és rendeltetését firtató kérdésekről.
Abstract (translation) This paper is the second chapter of the author's book Theories of the Information Society, published in 1997 by Routledge, London. Here, the author's main message is that theorists, eager to make sense of changes in information, rush to interpret these changes in terms of different forms of economic production, new forms of social interaction, or innovative processes of production. However, they very often fail to set out clearly in what ways and why information is becoming more central today, so critical indeed that it is ushering in a new type of society. It is possible to distinguish analytically five definitions of an information society, each of which presents criteria for identifying the new. These are technological, economic, occupational, spatial, and cultural. In the second part of the chapter, Webster argues that for any genuine appreciation of what an information society is like, and how different or similar it is to other social systems, we must surely examine the meaning and quality of the information: What sort of information has increased? Who has generated what kind of information, and for what purposes and with what consequences has it been generated?
Language Hungarian
Pages 7-35
Column Klasszikusok