Articles View

ID 703
Authors DIPPOLD Péter
Title A hagyományos nemzeti bibliográfia és az internet
Title (translation) The traditional national bibliography and the Internet
Subtitle válaszlehetőségek az új kihívásokra
Subtitle (translation) possible responses to new challenges
Keywords nemzeti bibliográfia, nemzeti könyvtár, elektronikus dokumentumok kötelespéldány-szolgáltatása, web-archiválás, kulturális emlékezet megőrzése
Keywords (translation) national bibliography, national library, electronic documents, compulsory depositing of publications, web cataloguing, preservation of cultural heritage
Issue 2007/2
DOI https://doi.org/10.22503/inftars.VII.2007.2.4
Abstract Az interneten található dokumentumokat és az elérésüket megkönnyítő honlapokat a kulturális emlékezet nélkülözhetetlen részeinek kell tekintenünk, amelyek érdemesek az összegyűjtésre, azonosításra és megőrzésre. Az egyes országok teljes dokumentumtermésének regisztrálását célul kitűző nemzeti bibliográfiáknak az elektronikus dokumentumok elterjedése következtében új kihívásokra kell felkészülniük. A dokumentumok nemzeti könyvtárakba való beszolgáltatását előíró kötelespéldány-rendelkezések egyre több helyen kiterjednek az elektronikus dokumentumokra, és több országban megkezdték ezek archiválását. A szerző álláspontja szerint a nemzeti bibliográfiai adatbázisok a hagyományos dokumentumok „ésszerű teljességgel” történő regisztrációja mellett a jövőben szelektíven tartalmazni fogják a világhálón elérhető forrásokat is, amelyeket a könyvtárak nemzeti bibliográfiai szintű metaadatokkal látnak el. A dokumentumok egyedi bibliográfiai leírásai (rekordjai) mellett ún. web-archívumok segítik majd az adatbázisok áttekintését.
Abstract (translation) The documents available on the Internet and the websites that make it easier to retrieve them should be regarded as essential parts of the cultural memory, worthy to be identified, catalogued, and preserved. National bibliographies aimed at keeping records of the total document output of a country should be prepared to deal with new challenges posed by the proliferation of electronic documents. Compulsory depositing of all nationally produced documents into selected libraries now embraces electronic documents in an ever increasing number of countries, and systematic storage of the latter has also begun in several places. According to the author, updated national databases, besides the reasonably complete cataloguing of traditional documents, will include selected material in digital form, too, supplemented with metadata and made available on the web. In addition to offering actual records, web catalogues will facilitate surveying of the databases.
Language Hungarian
Pages 54-65
Column Doktori kutatások az információs társadalomról