Articles View

ID 687
Authors Z. KARVALICS László
Title A horizontális kormányzás imperatívusza
Title (translation) The imperative of horizontally organized public administration
Subtitle új Hoover-bizottságok felé
Subtitle (translation) towards new Hoover Committees
Keywords komplexitás, mátrix-szervezet, horizontalitás, közigazgatás, kormányzati negyed
Keywords (translation) complexity, matrix organization, horizontal networking, public administration, government district
Issue 2007/1
DOI https://doi.org/10.22503/inftars.VII.2007.1.3
Abstract A gyors és szakszerű reakciót igénylő kérdések összetettsége és természete egyre több ponton vár makroszintű kezelésre, miközben a kormányzatok mind a mai napig csak „a mikromenedzsmentre” szakosodtak. A kormányzati munkát a 21. század követelményeihez a folyamatok és az intézmények radikális átalakításával és megújításával lehet igazítani, s Robert S. Walker nyomán az egyik lehetőséget a horizontális szerveződés irányába való elmozdulás jelentheti. A magyar közigazgatásban egyelőre szinte reménytelennek tűnik még az is, hogy párbeszéd induljon erről, pedig a kormányzati negyed tervezését egy minden ízében korszerű és újragondolt államgépezet szervezeti és funkcionális követelményeihez kellene igazítani.
Abstract (translation) Complex matters, due to their very nature, require fast and professional management. They necessitate macro-level treatment, while administrative authorities up to now have only been specializing in micro-level management. The operation of public administration systems has to be radically readjusted to meet the needs of the 21st century. One of the possibilities is shifting towards horizontal organization and networking patterns, following in the wake of former US Senator Robert S. Walker's recent initiatives. In Hungary, it seems hopeless even to start professional discourse on the subject, in spite of the fact that planning of a new government district in Budapest is under way. However, even preliminary design of that should be adjusted to the organizational and functional requirements of an entirely updated public administration system.
Language Hungarian
Pages 31-35
Column E-közigazgatás