Articles View

ID 652
Authors BESSENYEI István, TÓTH Zsolt
Title E-learning
Title (translation) E-learning
Subtitle A NETIS-projektben szerzett tapasztalatok
Subtitle (translation) Experiences gained in the NETIS project
Keywords e-learning, hálózati tanulás, tudástérkép, e-portfolió, önszervező tanulás
Keywords (translation) e-learning, network learning, knowledge map, e-portfolio, self-organized learning
Issue 2008/3
DOI https://doi.org/10.22503/inftars.VIII.2008.3.3
Abstract A cikkben a szerzők összefoglalják a Nyugat-Magyarországi Egyetemen a NETIS-projekt keretében oktatott kurzus tapasztalatait. Ha minden hallgató a tanárhoz fordul kérdéseivel és minden, a tudás megszerzésében megtett lépést a tanár ellenőriz, akkor ez rövid úton az információk csaknem kezelhetetlen túláradásához vezet. Ebből az is következett, hogy a résztvevők előzetes tudását és tapasztalatait is be kellett vonni a tanításba, hogy a diákok közötti tudáscsere is lehetséges legyen és ez tehermentesítse a tanárt Ez viszont csak úgy volt lehetséges, ha a részvevőkről rendelkezésre állt egy jól tagolt e-portfólió, tudástérképpel, a tapasztalatok leírásával, sikertörténetekkel, életrajzi alapadatokkal. A cikk példákat hoz a tudástérkép (kompetencia-katalógus) lehetséges témáira, s egy kompetencia-katalógus alapváltozatát is közli. Az önszervező tanulás első lépéseként a résztvevők kompetencia-lista segítségével követhetik tudásuk fejlődését. A cikk bemutat egy önellenőrző kérdőívet, továbbá foglalkozik a hálózati tanítás szervezeti, szabályozási és értékelési ellentmondásaival, a tudástérkép szerkesztésének nehézségeivel.
Abstract (translation) The authors of this paper summarize the experiences gained when teaching the NETIS coutse on the information society at the University of West Hungary. If every student turns to the lecturer with his or her questions, and the lectuter checks every step of the students in acquiring their knowledge, the result will be an unmanageable flood of information. Consequently, prior knowledge and life experience of participating students had to be relied upon in order to render knowledge exchange between students possible and to lessen the burden of the lecturer. This, however, was only possible if a detailed portfolio, with knowledge map containing the student's competencies, successes and failures, and basic biographical data was made available for each student. The article introduces a sample of possible themes fot such mapping of one's competencies. The first step in self-organized learning of participants is self-appraisal of the level of their knowledge, with the help of competency catalogues or knowledge mapping. The authors propound a sample self-check questionnaire and expound some inherent contradictions of the organization, regulation and evaluation of networked teaching and learning, including the difficulties of creating knowledge maps and skills portfolios.
Language Hungarian
Pages 31-40
Column