Articles View

ID 592
Authors CSEPELI György, PRAZSÁK Gergely
Title Új technológiák, kommunikációs rétegződés, társadalmi státus
Title (translation) New technologies, stratification of communication patterns, and social status
Subtitle
Subtitle (translation)
Keywords új technológiák, kommunikációs rétegződés, társadalmi státusz, kommunikációs egyenlőtlenség
Keywords (translation) new technologies, stratification of communication patterns, social status, inequality
Issue 2009/2
DOI https://doi.org/10.22503/inftars.IX.2009.2.6
Abstract A tanulmány szerzői a magyarországi internetezők körében nemrég elvégzett reprezentatív szociológiai vizsgálat adatait elemezve azt vizsgálják, hogy a mobiltelefon és az elektronikus levelezés útján működtetett kommunikációs kapcsolatok egyenlőtlensége miként viszonyul a társadalmi státusz szerint leírható egyenlőtlenségekhez. Megállapítják, hogy a vizsgált populáció 30 százaléka rendelkezik a kapcsolatok 70 százalékával. Eredményeik szerint a társadalmi egyenlőtlenség és a kommunikációs egyenlőtlenség között erős kapcsolat van, s az ok-okozati kapcsolatok feltárása ezen a téren további vizsgálatokat igényel.
Abstract (translation) Based on results of a representative sociological survey carried out recently among frequent internet users in Hungary, the authors investigate the relationship between social inequality measured by socio-economic ststus and communication inequality created by differences in e-mail and mobile phone usage. According to their results, 30 percent of the population maintained 70 percent of the connections. Strong relationship was found in the sample between social inequality and communication inequality. In order to reveal causal relations,in this respect, however, more research evidence is needed.
Language Hungarian
Pages 80-91
Column Kutatási jelentés