Articles View

ID 580
Authors Y. LUIS Sala
Title A megtalált nyolcadik művészet
Title (translation) The 8th Art discovered
Subtitle egy hipotézis kifejtése
Subtitle (translation) explicating a hypothesis
Keywords terraformálás, animáció, szimuláció, esztétika, spiritualitás, kozmikus művészet
Keywords (translation) terraforming, animation, simulation, aesthetics, spirituality, cosmic art
Issue 2009/1
DOI https://doi.org/10.22503/inftars.IX.2009.1.6
Abstract A tárgyi-fizikai formát öltő műalkotásokat a tér három és az idő negyedik dimenziója mentén osztályozó művészettipológia szerint az eképpen előálló nyolcelemű rendszerben egy hely még kiadó. Ez a hiányzó nyolcadik művészet vajon mi lehet? A szerző azt a bátor hipotézist állítja fel, hogy ez nem más, mint a terraformálás, élettelen bolygók lakottá tétele. Tanulmányában hat szempont mentén fejti ki érveit, s áttekinti azokat az előképeket, amelyek a nyolcadik művészet irányába mutatnak.
Abstract (translation) Using a tipology for classifying art objects by the three dimensions of Space and the fourth dimension of Time, there is an empty space in the eight-element system. What is this missing 8th Art? Accotding to the author's bold hypothesis, it is terrafonning, the „humanization" of lifeless planets. Me elaborates his arguments in six points, and gives a brief overview on existing preludes to the emergence of this 8th Art.
Language Hungarian
Pages 64-71
Column Tanulmányok