Articles View

ID 542
Authors Z. KARVALICS László
Title Az amerikai információs társadalom különössége
Title (translation)
Subtitle Szempontok és modellezési lehetőségek
Subtitle (translation)
Keywords civilizációs paradigmaváltás, ipari társadalom, információs társadalom, Amerikai Egyesült Államok, bürokratikus kontrollforradalom, trendvonal-kiigazítás, második világháború
Keywords (translation) civilization paradigm change, industrial society, information society, United States of America, bureaucratic control revolution, trendline correction, 2nd World War
Issue 2010/1
DOI https://doi.org/10.22503/inftars.X.2010.1.3
Abstract Az információs társadalom az Egyesült Államokban születik meg a 60-as évek legelején, évtizedekkel megelőzve a világ más országait. A tanulmány a civilizációs paradigmaváltás mögött álló felhajtóerőket, a gyors és különleges fejlődés magyarázatát járja körül abból a szempontból, hogy milyen sajátos, kizárólag az amerikai társadalomfejlődésre jellemző tényezők együttállása alakította az ipariból az információs társadalomba való átmenetet. Három új és erős tézist fogalmaz meg. 1. Az amerikai információs társadalom különössége részben az amerikai ipari forradalom különösségére vezethető vissza. A bürokratikus kontrollforradalommal is támogatott amerikai ipari társadalom preadaptív az információs társadalomra. 2. Az első világháború az ipari társadalom megszilárdulásához, a második világháború pedig az információs társadalomhoz vezető paradigmaváltás időpontját tolja el 10-15 évvel, de ez a sajátos ritmus magyarázza az átmenet gyorsaságát. 3. A második világháború ezen túlmenően mintegy katalizátor-ként, számos egyedi sajátosság révén további gyorsító hatást is gyakorolt az információs társadalom kialakulására (a tanulmány ötöt emel ki ezek közül).
Abstract (translation) The information society was born in the early sixties in the United States, decades earlier than in other countries of the world. Analyzing the upthrusts behind the civilization change and accounting for the rapid and specific transition, the author of this paper lists unique and distinctive factors which are characteristic only and exclusively of the development of the American society, and propounds three new, strong theses: 1. The specificity of the American information society is partly traceable back to the specificities of the American industrial revolution. The industrial America, helped by the bureaucratic control revolution, is preadaptive for the information society. 2. The First World War suspended the advancement of paradigm change leading to a well-established industrial society, while the Second World War suspended the next shift of paradigm, i. e. the formation of an information society, for 10-15 years in both cases. However, this peculiar rhythm is the reason behind the extreme speed of the transition. 3. Moreover, the Second World War was functioning as a kind of „extra catalisator”, with several distinctive features (five of which are highlighted in the paper) accelerating the birth of the information society.
Language Hungarian
Pages 35-48
Column Tanulmányok