Articles View

ID 481
Authors BOTOS Szilvia
Title Kis- és középvállalkozások IT-attitűdjének mikrorégiós vizsgálata
Title (translation) Analysis of IT attitudes of SME-s in micro-regional level in Hungary
Subtitle
Subtitle (translation)
Keywords vidéki régió, kis- és középvállalkozások, szélessávú hálózatfejlesztés, internethasználat
Keywords (translation) rural region, small- and medium sized enterprises, broadband network development, internet usage
Issue 2013/3-4
DOI https://doi.org/10.22503/inftars.XIII.2013.3-4.5
Abstract A legtöbb ország esetében, ami az információs technológiák elérhetőségét illeti, nagy eltérések vannak a vidéki települések között. Ehhez kapcsolódóan cikkemben vázolom a főbb problémákat és lehetőségeket, melyek a vidéki térségek szélessávú fejlettségét érintik. Bemutatom továbbá a szélessávú hálózati infrastruktúra és használat jelenlegi helyzetét és jövőbeni kilátásait egy közép-kelet-magyarországi vidéki település példáján keresztül, a mikro-, kis- és középvállalkozások szempontjából. Kérdőívek és személyes interjúk segítségével végeztem statisztikai elemzéseket.
Abstract (translation) In most countries there is a great difference among rural settlements in the availability of information technologies. Connected to this fact, in this article I outline the main problems and opportunities that affect the broadband development of rural areas. I also present the situation and future perspectives of the broadband network infrastructure and usage on the example of a middle-east Hungarian rural settlement, from the point of view of the micro, small and medium sized enterprises. I made statistical analysis based on surveys and personally interviews.
Language Hungarian
Pages 79-96
Column Tanulmányok