Articles View

ID 463
Authors ZSOM Brigitta
Title Az elektronikus közigazgatás vizsgálati lehetőségei a többszintű elemzés módszerével
Title (translation) Analysis solutions of e-government with multilevel analysis method
Subtitle
Subtitle (translation)
Keywords elektronikus-közigazgatás, többszintű elemzési módszer, e-közigazgatás fejlettségi szintjei, önkormányzati honlapok
Keywords (translation) e-government, multi-level analysis, e-government growth models, websites of local authorities
Issue 2013/1
DOI https://doi.org/10.22503/inftars.XIII.2013.1.5
Abstract A tanulmány célkitűzése az elektronikus-közigazgatás front office elemeinek a vizsgálata, két magyarországi megye (Hajdú-Bihar, Győr-Moson-Sopron) önkormányzati hon-lapjainak elemzése révén. Az elektronikus-közigazgatás fejlettségi szintjeinek, és azok elemeinek a bemutatása után, egy szubjektív szempontrendszer megalkotásával kerülnek értékelésre a honlapok. A cikk többszintű elemzési módszer alkalmazásával arra keresi a választ, hogy az általános fejlettségi kép alakulását a területi szint (szomszédsági környezet, amelybe ágyazva vannak) vagy az egyéni (individuális) szint befolyásolja jobban.
Abstract (translation) We study the front office side of the electronic-government in Hungary. After describing the electronic- government growth models, we collect data based on an empirical survey (investigating local authorities’ websites and valuing them on the bases of growth models.) The study is aimed to examine which factors (individual or neighbourhood) can effect the development level of the e-government. As methods we use multi-level analysis.
Language Hungarian
Pages 77-86
Column Tanulmányok