Articles View

ID 414
Authors Z. KARVALICS László
Title Mesterséges intelligencia
Title (translation) Artificial intelligence
Subtitle a diskurzusok újratervezésének kora
Subtitle (translation) why to redesign the discourses?
Keywords alarmizmus, mesterséges intelligencia, hibrid rendszerek, értelmezési keret
Keywords (translation) alarmism, artificial intelligence, hybrid systems, analytic framework
Issue 2015/4
DOI https://doi.org/10.22503/inftars.XV.2015.4.1
Abstract A közelmúltban az intelligens robotokban rejlő egyre növekvő veszélyek a mesterséges intelligenciáról (MI) szóló irodalom központi témájává váltak. Ez az általam „alarmistának” nevezett nézőpont logikus következménye (és erős szövetségese) az „erős MI” korosodó paradigmájának, illetve ezen paradigma legújabb változatainak. A veszélydiskurzus főbb argumentumainak és az ezekkel kapcsolatos problémák ismertetése után felvázolok egy új értelmezési keretet, melyben minden MI-rendszer elválaszthatatlan egységet, hibridet alkot humán komponensével, a funkcióval és környezetével. Véleményem szerint az igazán fontos kutatási, tervezési és fejlesztési kérdések a humán összetevővel, valamint a humán és a mesterséges komponens interakciójával kapcsolatosak. Ez a megközelítés három további diskurzus számára is teret nyit: az automatizáció következő szintje és a foglalkoztatás jövője, az emberi összetevő kiterjesztése és az ehhez kapcsolódó jogi és etikai kérdések, melyeket az MI és a robotika legújabb generációs fejlesztései vetnek fel.
Abstract (translation) The basic narrative of the 2014-2015 AI literature is the growing danger, incarnated by more intelligent robots. This position what I call „alarmist” is a logical consequence and powerful ally of the hoary „strong AI” paradigm and its brand-new versions and mutations. After reviewing current considerations against the alarmist approach, we provide an analytic framework to understand every AI-system as hybrid one, inseparable from its human component, function and environmental embeddedness. And what is more, we argue that the really important research, development and design issues are about the human component and its interaction with the artificial part. This perspective opens new horizons in three subdiscourse, too: the next level of automatization and the future of employment, the enhancement of the human part and the newborn legal and ethical issues, raised by the next generation improvements in AI and robotics.
Language Hungarian
Pages 7-41
Column Vitaindító