Articles View

ID 321
Authors CSÓTÓ Mihály
Title Aki (információ)szegény, az a legszegényebb?
Title (translation) Are the poorest the information poor?
Subtitle Az információs szegénység megjelenési formái
Subtitle (translation) The various forms of information poverty
Keywords információs szegénység, szegénység, információs írástudás, tudásszakadék, információs viselkedés, cselekvésképtelenség
Keywords (translation) information poverty, the poor, information literacy, knowledge gap, information behaviour, inability to act
Issue 2017/2
DOI https://doi.org/10.22503/inftars.XVII.2017.2.1
Abstract A tanulmány áttekinti az információs szegénység fogalmának kialakulását, valamint jelentéstartalmának fejlődéstörténetét, az információs szegénység értelmezési keretének és hatókörének folyamatos bővülését az 1970-es évektől elindulva. A különböző megközelítések és elemzések alapján elmondható, hogy az információs szegénység egy olyan állapot, amelyet jelentősen meghatározhat ugyan a gazdasági értelemben vett szegénység, vagy a különböző információs technológiák hatékony használata, de legfőbb jellemzőjeként a cselekvésképtelenség, az egyén által a mindennapi élet kihívásaira adott válaszok elmaradása azonosítható.
Abstract (translation) This study looks at the development of the concept of information poverty, the evolution of its meaning and the continuous expansion of the understanding and the scope of this term, starting from the 1970s. Based on different approaches and analyses, information poverty can be identified as a state, whose main feature (which can, however, be significantly influenced by economic poverty or the effective use of different information technologies) is the inability to act: the failure of individuals to respond to the challenges in their everyday lives.
Language Hungarian
Pages 8-29
Column Tanulmányok