Articles View

ID 305
Authors URBANOVICS Anna, SASVÁRI Péter
Title Az Egyesült Királyságban működő kiberbiztonsági képzésekbe bevont oktatók tudományos teljesítményének elemzése
Title (translation) Research Activities of Academics Involved in Cyber Security Master’s Degree Programs in the United Kingdom: a Comparative Analys
Subtitle
Subtitle (translation)
Keywords kiberbiztonsági képzés, Nemzeti Kiberbiztonsági Központ, Egyesült Királyság, Scopus
Keywords (translation) cyber security education, National Cyber Security Centre, United Kingdom, Scopus
Issue 2018/3-4
DOI https://doi.org/10.22503/inftars.XVIII.2018.3-4.5
Abstract A mai digitalizált világban, amelyben az ügyintézés jelentős része az online felületekhez köthető, az információs rendszerek biztonsága még hangsúlyosabbá vált. A kiberbiztonság megvalósítására több országban állami szinten készítettek átfogó stratégiát, amelyben kiemelkedő szerep jut a kiberbiztonsági szakemberek képzésének. Az Egyesült Királyságban működő Nemzeti Kiberbiztonsági Központ egységes képzési programot alkotott meg azon egyetemek számára, amelyek kiberbiztonságot oktatnak. A dolgozat célja, hogy a brit egyetemek kiberbiztonsági képzéseit vizsgálja és hasonlítsa össze egymással. Az első nagyobb fejezet elméleti megközelítésből szemléli eme brit egyetemeket és azok képzéseit, valamint ez utóbbiak szükségességét. A második fejezet pedig különböző szempontok szerint vizsgálja a képzések tematikáit, kurzusait, tananyagait, valamint a vizsgálatra került 1650 brit oktató tudományos tevékenységét – elsősorban a Scopus adatai alapján.
Abstract (translation) In today’s digitized world, where most of our activities are related to online platforms, information security has become more essential than ever. Most countries have launched national strategies for the implementation of cyber security. In these, the education and training of information security professionals is accorded specific roles. The National Cyber Security Centre created a common framework for cyber security education in the United Kingdom for the universities offering information security degrees. The aim of this essay is to examine and compare the British cyber security degrees. The first chapter examines and compares the British universities and degrees from a theoretical aspect, including the necessity of these programs. The second chapter examines the degrees from several aspects, with special focus on the thematic, modules, and the academic activities of the 1,650 university instructors who were examined based on the Scopus database.
Language Hungarian
Pages 105-124
Column Tanulmányok