Articles View

ID 291
Authors BÁTFAI Norbert
Title A játékok és a mesterséges intelligencia mint a kultúra jövője
Title (translation) Games and artificial intelligence as the future of culture
Subtitle egy kísérlet a szubjektivitás elméletének kialakítására
Subtitle (translation) an attempt to develop a theory of subjectivity
Keywords mesterséges intelligencia, bonyolultság, entrópia, mém, számítógépes játékok, e-sport
Keywords (translation) artificial intelligence, complexity, entropy, meme, computer games, esport
Issue 2018/2
DOI https://doi.org/10.22503/inftars.XVIII.2018.2.2
Abstract A cikk célja a mesterséges intelligencia kutatásokat az emberi önmegismerés szolgálatába állítani. Ehhez egyrészt filozófiai hátteret biztosítani, másrészt a mesterséges intelligencia társadalmi elfogadottságát megalapozni. Tézisünk, hogy az emberi kultúra fenntartásához és fejlesztéséhez a játékokon és a mesterséges intelligencián keresztül vezet az út. E tézis alátámasztásnak támogatására kísérletet teszünk a szubjektivitás elméletének megalapozására.
Abstract (translation) The goal of this paper is to use artificial intelligence research to acquire more extensive knowledge of ourselves. On the one hand, we provide a philosophical back-ground to facilitate this, and on the other hand, we try to improve the social acceptance of artificial intelligence. We argue that the way to maintain and further develop human culture is through gaming and artificial intelligence. In support of this thesis we make an attempt to create a theory of subjectivity.
Language Hungarian
Pages 28-40
Column Tanulmányok