Articles View

ID 278
Authors Z. KARVALICS László
Title Noogames: játékkultúra és civilizációs horizont
Title (translation) Noogames: game culture and civilization horizon
Subtitle
Subtitle (translation)
Keywords komoly játékok, nooszféra, nootechnológia, játéktipológiák, humán technológia
Keywords (translation) serious games, noosphere, nootechnology, game typologies, human technology
Issue 2018/1
DOI https://doi.org/10.22503/inftars.XVIII.2018.1.4
Abstract A tanulmány a játékkultúra kialakulóban lévő harmadik szakasza legfontosabb sajátosságának a játékok révén fokozódó kollektív megismerő erőt és a civilizációs ki- hívásokból levezetett célvezéreltséget tartja. Az egyre összetettebb játékvilágot így a nooszférába és a nootechnológiák közé sorolva kínál egy induló tipológiát, amelynek révén a játékok egy új főosztályának (noogames) alesetei is áttekinthetővé válnak. Ennek megfelelően határozza meg az egyes típusokat: az új tudományos tudást és az új információs értéket létrehozó játékokat, a tudományos és egyéb tudást sokszorozó játékokat, s a begyakorló, érettség-teremtő és tudatosság-fokozó játékokat, kijelölve eközben az oktató játékok helyét is ebben a rendszerben. A típusokat összefoglaló táblázat minden egyes celláját oda sorolható játékok illusztrálják.
Abstract (translation) The main argument of the paper revolves around the emerging third stage of game culture development. Its most important feature is collective cognition power, improved and augmented by games, and the new purposefulness, which is derived from the current challenges of civilisation. The ever increasingly complex game culture is presented as a part of the noosphere and nootechnologies, providing a taxonomy background for a new, main cluster of games, the so-called noogames. In this brand new conceptual framework the author identifies science games, emergames (games, producing new knowledge), scientific and knowledge dissemination games, launch games, maturity games and awareness raising games. It is also easy to find the place of education games in this system, where every category is illustrated by randomly listed popular games.
Language Hungarian
Pages 49-65
Column Tanulmányok