Articles View

ID 257
Authors BARKÓCZI Flóra
Title Az Artpool website mint integrál-projekt
Title (translation) Artpool' Website as an Integral Project
Subtitle
Subtitle (translation)
Keywords internet, művészet, archívum, hálózati művészet, küldeményművészet, hypertext
Keywords (translation) internet, art, archive, network art, mail art, hypertext
Issue 2019/3
DOI https://doi.org/10.22503/inftars.XIX.2019.3.4
Abstract A tanulmány az 1979-ben alapított Artpool Művészetkutató Központ 1995-ben létrejövő honlapjának információközvetítéshez, internetes kultúrához és képzőművészethez való viszonyát tárgyalja. Az Artpool weblapját – Magyarország első művészeti intézményi honlapját – a kezdetektől Galántai György, az intézmény egyik alapítója tervezi, aki a honlapra egyszerre tekint az információ megosztásának felületeként és alkotói gyakorlatának részeként. Az alábbi tanulmány a máig a kilencvenes évek internetes esztétikáját követő, és az akkor népszerű hypertext- struktúrában fejlődő honlap létrejöttének körülményeit, hálózati, kapcsolat- és küldeményművészetben gyökerező előzményeit és napjaink webes kultúrájában betöltött szerepét vizsgálja, rámutatva a korai internetes művészeti projektek meg- őrzésének médiaarcheológiai problémáira is.
Abstract (translation) This paper examines the relationship of Artpool Art Research Center’s website, established in 1979, with information mediation, Internet culture, and fine arts. Art- pool’s website was realized in 1995 as the first website of an art institution in Hungary, and has been designed by György Galántai, one of the founders of the institution. Galántai interprets the site both as an interface for sharing information, and as part of his artistic practice. The following paper discusses the possible roles and meanings of the website today, which is still characterized by the early internet aesthetics of the nineties, and then popular hypertext structures. The paper also examines the website’s roots in network culture, mail art and correspondence art, and raises the question of the possibilities of its future preservation.
Language Hungarian
Pages 60-68
Column Tanulmányok