Articles View

ID 244
Authors BETHLENDI András
Title IKT startupok legfontosabb pénzügyi kérdései pénzügyi és adóátvilágítás tapasztalatai alapján
Title (translation) Financial Issues of ICT Start-ups based on the Experience of Financial and Tax Due Diligences
Subtitle
Subtitle (translation)
Keywords innovatív vállalatok, startup, kockázati tőke, pénzügyi- és adó átvilágítás, adózás, számvitel, információs és kommunikációs technológia
Keywords (translation) innovative companies, start-ups, early stage venture capital, financial and tax due diligence, taxation, accounting, Information and Communications Technology
Issue 2019/2
DOI https://doi.org/10.22503/inftars.XIX.2019.2.1
Abstract A tanulmány konklúziója, hogy az információs és kommunikációs technológia (IKT) fókuszú startup-oknál, más startup-okhoz hasonlóan, a pénzügyi és számviteli kérdéseiknek hangsúlyosabban kellene megjelennie mind a szakirodalomban, mind a gyakorlatban, mert a nem megfelelő pénzügyi menedzsment meg tudja nehezíteni a startup-ok tőkebevonását és így a további növekedésüket. A jelen tanulmány mintáját magyar IKT fókuszú startup-ok pénzügyi- és adó átvilágításai adták.
Abstract (translation) The conclusion of this study is that the most important financial and accounting is­sues of start-ups with an information and communications technology (ICT) focus should receive more attention in both the literature and in practice since inappro­priate financial management can make it more difficult for start-ups to raise capital and, thus, to continue to grow. This paper is based on a sample of financial and tax due diligences of ICT start-ups.
Language Hungarian
Pages 7-22
Column Tanulmányok