Articles View

ID 23
Authors BENIGER James R.
Title Az irányítás mint az információs társadalom motorja
Title (translation) The Control Revolution
Subtitle
Subtitle (translation) 10 th Chapter: Conclusion
Keywords
Keywords (translation)
Issue 2002/2
DOI https://doi.org/10.22503/inftars.II.2002.2.2
Abstract Beniger nagyszerű 1986-os, The Control Revolution című könyvének záró, s egyben összegző fejezete az információfeldolgozás, a kommunikáció és az irányítás központi jelentőségére irányítja rá a figyelmet. Úgy véli, hogy a társadalomtudósok az információval kapcsolatos alapvető fogalmak segítségével tisztázhatják a társadalom szerveződésével és a társadalmi folyamatokkal kapcsolatos, még mindig nagyrészt rendszerezetlen ismereteinket. Az információs társadalom kialakulását - a társadalmi viselkedés szinte valamennyi aspektusát tekintve – minden eddigi leírásnál ill. magyarázatnál jobban értelmezhetjük az irányítás rendszereiben végbemenő ciklikus változásokkal.
Abstract (translation)
Language Hungarian
Pages 18-29
Column Klasszikusok