Articles View

ID 207
Authors DESSEWFFY Tibor, SÁGVÁRI Bence
Title Indikátor fetisizmus, avagy az elgörbült méterrúd
Title (translation) Indicator-fetishism, or the bent yard-stick
Subtitle
Subtitle (translation)
Keywords innováció, K + F, indikátorok, kis- és középvállalkozások, IT-ipar
Keywords (translation) innovation, R + D, indicators, small and medium size enterprises (SMEs), IT industries
Issue 2006/3
DOI https://doi.org/10.22503/inftars.VI.2006.3.2
Abstract A kutatás-fejlesztés évtizedek óta használt standard indikátorait magától értetődően használjuk az egyes társadalmak és gazdaságok versenyképességének meghatározására. Viszonylag kevesebb figyelem irányul azokra a jelenségekre, amelyek a számok mögött meghúzódnak, és alapvetően meghatározzák az innováció lehetőségeit és gazdasági sikerességét. A hagyományos mutatók mellett találnunk kell olyan más indikátorokat, amelyek segíthetnek a K + F és az innovációs folyamatokban való jobb eligazodásban, a gazdasági sikeresség meghatározásában, a fejlesztési programok sikerét vagy éppen sikertelenségét meghatározó mechanizmusok jobb megértésében. Még ennél is fontosabb azoknak a társadalmi folyamatoknak a kiteljesedése és új piaci termékekben való megjelenése, amit ezekkel a mérőszámokkal majd mérni lehet. A tanulmány empirikus kutatási eredmények bemutatásával is igyekszik jelezni, hogy nemcsak a mérési módokon kell változtatnunk, hanem az innováció magyarországi mikro- és makrokörnyezetének együttes átalakítására is szükség van.
Abstract (translation) Standard indicators of the level of R + D activities have now been used for several decades to measure the competitiveness of societies and economies. However, much less attention has been paid to the phenomena hidden behind the figures that fundamentally determine the possibilities and the expectable economic outcomes of innovation. Thus, in addition to traditional indicators, other ones must also be found, which may help in better understanding of R + D and innovation processes, and mechanisms determining economic success or failure of development programs. Even more important is consummating and turning into new marketable products of the social processes that might be measured by these indicators in the future. The author, reporting on empirical research results, argues that not only measurement methodology should be changed, but also the Hungarian micro- and macro-environment of innovation must simultaneously be reformed.
Language Hungarian
Pages 29-39
Column