Articles View

ID 202
Authors VÁRHELYI Eszter
Title Esélyteremtés a könyvtárakban
Title (translation) Creating equal opportunities in public libraries
Subtitle
Subtitle (translation)
Keywords intellektuális hozzáférés, közhasznú információszolgáltatás, fogyatékkal élők, könyvtár, Braille-dokumentumok, esélyteremtés
Keywords (translation) intellectual access, public information service, disabled people, public libraries, Braille documents, opportunity creation
Issue 2006/2
DOI https://doi.org/10.22503/inftars.VI.2006.2.12
Abstract 2003-ban, a “fogyatékkal élők európai évében“ a könyvtárak is bekapcsolódtak az esélyegyenlőség megteremtésébe. Egyik fő céljukká vált, hogy a fogyatékkal élők minden csoportját megfelelő információkkal lássák el. A közgyűjtemények – az érintett csoportok bevonásával és partnerkapcsolatok kialakítával – felhasználják mindennapi munkájukban a technikai újdonságokat. A könyvtárak számos új szolgáltatást vezettek be a hátrányos helyzetűek számára, speciális eszközökkel és dokumentumokkal segítve önálló ismeretszerzésüket. A tanulmány ezekről számol be, kitérve az ún. házon kívüli szolgáltatásokra és a könyvtári dolgozók speciális tanfolyamok keretében történő továbbképzésére is. Rámutat, hogy nem minden könyvtár rendelkezik megfelelően akadálymentes környezettel, speciális eszközparkkal és alternatív formátumú dokumentumokkal. 2005-ben zárult le az ellátottság feltárására indult kérdőíves felmérés, melynek eredményeit és tapasztalatait összegzi a szerző, megjelölve a további fejlesztés célszerű irányait is.
Abstract (translation) In 2003, the „European Year of Disabled People”, public libraries joined the movement for creating equal opportunities for everyone. One of their main objective is to provide every group of disabled people with information in such formats which are accessible for them, too. These public institutions, with the co-operation of concerned groups in the frames of partnerships, take advantage of technical innovation in their everyday work. Libraries have introduced several new services for disabled people, helping them with special devices and documents in their autonomous self-education. The paper expounds on these new opportunities, mentioning external services and special courses for further training of librarians, too. The author points out that not all libraries have proper obstruction-free environment or appropriate special equipment and documents made available in alternative format. She summarizes the results and lessons of a survey done by means of questionnaires on how the libraries were furnished with these facilities in 2005, pointing to desirable lines of further development.
Language Hungarian
Pages 123-128
Column