Articles View

ID 192
Authors Z. KARVALICS László
Title A szociálpolitika megváltozó kontextusai az információs társadalomban
Title (translation) The changing contexts of social policies in the information society
Subtitle
Subtitle (translation)
Keywords szociálpolitika, információs társadalom, tudásvagyon-gazdálkodás, hozzáférés
Keywords (translation) social policy, information society, knowledge asset management, equal access
Issue 2006/2
DOI https://doi.org/10.22503/inftars.VI.2006.2.2
Abstract A gazdasági racionalitás mentén felépített korszerű politikai stratégiának a hátrányos helyzetűekre mint potenciális tudáshordozókra, „vagyonelemekre” kellene tekintenie. Ezen a „makro-szinten” jelenik meg az új tervezési és szemléleti kiindulópont: a tudásvagyon-gazdálkodás. Ez az érintett társadalmi csoportnál „újraírja” a beavatkozás lehetőségeit és imperatívuszait. Az “Információs társadalom szakmai napok” alkalmából rendezett konferencia válogatott előadásait bevezető tanulmány ebből a szempontból tekinti át röviden az idősek, a kismamák, a fogyatékosok, a romák, a társadalom anyagi és szellemi értelemben leszakadó negyede és az állami gondozottak helyzetének a tudásvagyon-gazdálkodás szempontjából leírható jellegzetességeit.
Abstract (translation) Up-to-date political strategies elaborated along the lines of economic rationality must regard members of underprivileged groups as potential knowledge carriers and „assets”. At this „macrolevel” a new launching pad for affirmative action is appearing: knowledge asset management(KAM). This approach is reformulating the opportunities and the imperatives of intervention forthe benefit of the social groups concerned. The author of the article, introducing the selected papers f the conference organized in the frames of „Information Society Days”, briefly reviews and comments on the characteristics of the situation of various underprivileged groups (the elderly, expectant mothers and those with babies, disabled people, Romani) which constitute an existentially and intellectually marginalized quarter of society, including children and youth taken care of by the state, approaching them from the perspective of knowledge asset management.
Language Hungarian
Pages 10-14
Column