Articles View

ID 169
Authors VÖRÖS Zsófia
Title A virtuális és geográfiai terek tulajdonságainak hatása a közösségekre
Title (translation) The effects of characteristic features of virtual and geographical spaces upon communities
Subtitle
Subtitle (translation)
Keywords
Keywords (translation)
Issue 2005/4
DOI https://doi.org/10.22503/inftars.V.2005.4.6
Abstract Az információs társadalom kommunikációs technológiái a megszokott térbeli és időbeli korlátok ledöntésével újfajta viselkedést tesznek lehetővé a társadalmi interakciók során is. Az információs technológia mai világában hipertextes szerveződésen alapuló olyan külső téri reprezentációk jelennek meg, melyek új, online közösségeknek otthont adó társadalmi környezetet teremtenek. Ma már igen sok tudományos kutatási eredmény bizonyítja, hogy a kibertér nemcsak az információáramlásban játszik nagy szerepet, hanem mind az online, mind pedig az offline társadalmi kapcsolatok alakulását is jelentősen befolyásolja. A cikk amellett érvel, hogy kevésbé valószínű azoknak a félelmeknek a beigazolódása, amelyek a kiberközösségeknek az együtt élő közösségekre gyakorolt egyoldalú, és a technológiai fejlődéssel egyre erősödő szétziláló hatásával kapcsolatban gyakran megfogalmazódnak. Az együtt élő közösségek és a geográfiai helyek kibertéri entitásokkal történő lényegi helyettesítése egyelőre, a jelenlegi technológiák biztosította „hely” és „jelenlét” mellett negatív utópiának tűnik.
Abstract (translation) By eliminating accustomed spatial and temporal limits, the communication technologies of the information society facilitate new sorts of behaviour in social interactions. In the present world of information technology, new external spatial representations based on hypertextual structures keep appearing, which create a social context giving home to new, online communities. A great amount of research findings has shown that cyberspace plays an important role not only in information flows but also in shaping both offline and online social relationships. The author of this paper argues that there is no evidence to justify frequently voiced common fears concerning one-way corrosive effects of cyber-communities, claimed to be improving with the development of technology, on traditional communities living together. For the time being, the virtual „ localities" and „ presence" made possible by existing technologies taken for granted, large-scale replacement of traditional communities and geographical locations by cyberspace entities seems to be nothing but a negative Utopia.
Language Hungarian
Pages 92-104
Column