Articles View

ID 166
Authors WILSON Ernest J.
Title A vezetés dinamikája és különböző formái a tudástársadalomban
Title (translation) Forms and Dynamics of Leadership for a Knowledge Society
Subtitle a „gyémántmodell”
Subtitle (translation) the Quad
Keywords
Keywords (translation)
Issue 2005/4
DOI https://doi.org/10.22503/inftars.V.2005.4.3
Abstract Az információs társadalom vagy tudástársadalom strukturális összetevőivel bőséges szakirodalom foglalkozik, a vezetés elemeiről azonban kevés szó esik. Ez az esszé a tudástársadalom olyan meghatározásából indul ki, miszerint az strukturális, hálózati és vezetési elemekből épül fel, és ez utóbbiakra koncentrál, amelyeknek a lényegét Wilson a kormánytisztviselők, a magánszférában működő menedzserek, a kutatók és a civil társadalom aktivistái között kialakult kölcsönhatásokban látja. Ezek az „információs bajnokok” – egymással négyoldalú (gyémánt-szerkezetű) viszonyrendszerben összekapcsolódva – együttesen hozzák létre az információs forradalmat az internetre épülő és a hozzáadott értéket növelő más tevékenységeikkel. Brazíliában, Kínában, Ghánában és más országokban végzett terepkutatásai alapján a szerző arra a következtetésre jut, hogy minél robusztusabb a „gyémánt” több dimenzióban is, annál sikeresebb az IKT szektor teljesítménye. A helyi társadalmi architektúra megújulása innovációt terem a technológiai infrastruktúrában is.
Abstract (translation) While there is ample writing on the structural components of the information of knowledge society, the elements of leadership have been underreported. This essay defines the knowledge society as consisting of structural, network and leadership elements, and concentrates on the latter, defined as cross-sectoral interactions among government officials, private managers, researchers and activists in civil society. When linked together into a four sided 'quad' relationship, these information champions together create the information revolution in Internet and other value-added activities. Based on field research in Brazil, China, Ghana and other countries, the study concludes that the more robust the 'quad' along several dimensions, the more successful the performance of the ICT sector. Innovation in local social architecture yields innovation in the technological infrastructure.
Language Hungarian
Pages 30-49
Column